Собранието за граѓаните со отворен одговор и отворено оправување од КОВИД 19 панедмијата (Отворен парламент)