Центар за управување со промени

Скратено име:Демокраси Лаб
Град:Тетово
Адреса:Илинденска 355, зграда 700 техно-парк УЈИЕ, Тетово
Telephone:072 303 142
Email address:sefer@demlab.org
Website:http://demlab.org/
Датум не регистрирање:ноември 1, 2000
Област на дејствување:антикорупција, безбедност, градење демократија и медиуми