Здружение на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ Скопје