9-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026

Дата: 23.01.2024

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  • Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот, одржана на 19.12.2023 година.
  • Финален Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.
  • Прашања и предлози.
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Финален Национален акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година.
2 Прашања и предлози
Записник
Симни

Напишете коментар