7-ма Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Дата: 03.11.2023

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  • Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на 28.09.2023.
  • Предлог -временска рамка на активности за подготовка на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026.
  • Прашања и предлози
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Временска рамка на активности за подготовка на акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026
Записник
Симни

Напишете коментар