6-та Седница на Советот за ПОВ 2021-2023

Дата: 28.09.2023

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  • Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 17.05.2023.
  • Информирање и дискусија околу пристигнатите идеи и предизвици од работните групи за креирање на предлог заложби за новиот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026.
  • Прашања и предлози.
Точки на дневен ред
Точка Наслов
Записник
Симни

Напишете коментар