ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ

Едукацијата на членовите на групите за консултација се спроведува преку организирање на најмалку две е-работилници со членовите на секоја работна група .Едукативните работилници  даваат информации за значењето на процесот, како секој чинител може да се вклучи и придонесе за процесот, како  и успешни приказни од оваа иницијатива во нашата и други земји.