Состанок на работна подгрупа 4.3. Пристап до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

3 март 2022 година со почеток во 10.00 часот