Работна група со сите чинители за спроведување на Националниот Акциски план за партнерство – 21.03.2022

Важно:

При влез во виртуелната соба изберете ја иконката со микрофон!

Не избирајте  Listen Only бидејќи нема да можете гласовно да партиципирате на состанокот.

 

Видео за помош при најава за следење на состанокот, во случај да немате пристап до микрофонот или камерата ( не можете да ги активирате во собата на состанокот):

Внесете ги вашето име и презиме и кодот на собата за пристап и ПРИДРУЖЕТЕ СЕ.