Прв консултативен состанок за Заложба за 5.2 Пристап до информации за нивото на аерозагадување