Одржување на состанок со членовите од Заложбата 3.6