ОВП-Дополнителен состанок со претставници од МЖСПП