Координативна средба на РГ: Пристап до правда заложба 4.4.