Гласање – Совет за ОВП

Критериуми за заложби за шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со критериумите за заложби за шестиот национален Акциски план за Партнерството за отворена власт 2024-2026 година?
14 гласови · 14 одговори

Насоки за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Насоките за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2021-2023?
13 гласови · 13 одговори

Образец за пријава за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Образецот за пријава за учество во процесот на ко-креирање на Акцискиот план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година?
13 гласови · 13 одговори

Постапка за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „ партнерство за отворена власт”

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Постапката за спроведување консултации со засегнати страни за креирање на нови приоритети и заложби во рамките на процесот „Партнерство за отворена власт”?
13 гласови · 13 одговори

Временска рамка на активности за подготовка на нап за Партнерство за отворена власт 2024-2026

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

Дали сте согласни со Временската рамка на активности за подготовка на нап за партнерство за отворена власт 2024-2026?
13 гласови · 13 одговори