Гласање – Совет за ОВП

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

1. Усвојување на Записникот од осмата седница на Советот, одржана на 20.07.2021 и 23.07.2021 година
7 гласови · 7 одговори

Гласањето е затворено поради истек на датумот.

2. Предлог - Национален акциски план за партнерство за отворена власт 2021-2023 година
6 гласови · 6 одговори