Состаноци и документи

Одржана втора седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство-ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 11 јуни 2020 На 9 јуни се одржа втората видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП)…

Одржана втора седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство-ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 11 јуни 2020 На 9 јуни се одржа втората видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП)…

Одржана конститутивна седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство-ОВП и Националниот Акциски план за ОВП 2018-2020

Скопје, 08 мај На 6 мај се одржа конститутивната видео седница на Советот за координација и следење на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) и…