Приказ на доставени предлози

Дигитална безбедност преку дигитални потписи за пратеници и собраниската служба

Тип: Заложба
НАП области : Собранието за граѓаните со отворен одговор и отворено оправување од КОВИД 19 панедмијата (Отворен парламент)
May 12, 2023
Прашањето за работа од далечина беше наментнато од корона пандемијата. За таков тип на работа освен потребната ИКТ опрема, за процесните дејствија согласно деловникот се појави потребата за дигитална авторизација. Ова е регулирано со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги и освен набавката на дигиталните сертификати опфаќа…
0

Платформа за предлози и иницијативи од граѓаните до законодавната власт и регистар на граѓански организации

Тип: Заложба
НАП области : Собранието за граѓаните со отворен одговор и отворено оправување од КОВИД 19 панедмијата (Отворен парламент)
May 12, 2023
Собранието има своја веб страна за информирање на јавноста. За директно вклучување на граѓани на следниов линк постои можност да се контактира со претседателот на Собранието. https://www.sobranie.mk/kontaktiraj-so-pretsedatelot.nspx Дополнително, за комуницирање со пратениците граѓаните можат да го користат следниов линк од веб страната на Собранието https://www.sobranie.mk/prashaj-go-pratenikot.nspx Предвидувањето на оваа заложба е…
0

Изработка на ON-LINE портал за отворени податоци за полесен пристап до информации за граѓаните

Тип: Заложба
НАП области : Собранието за граѓаните со отворен одговор и отворено оправување од КОВИД 19 панедмијата (Отворен парламент)
May 12, 2023
Собранието препознава дека отворените податоци можат да придонесат за транспарентноста, отвореноста и учество на јавноста во работата на закондавната власт. За таа цел Собранието ќе креира софтверска алатка за податочни сетови.
0

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ

Тип: Заложба
НАП области : Учество на граѓани (Отворен парламент)
May 12, 2023
Република Северна Македонија е членка на иницијативата за Партнерството за отворена власт од 2011 година. Собранието стана дел како посебна гранка на власта во 2017 година со сопствен акциски план со заложби и активности. Со оглед на планирањето и динамиката за спроведување на заложбите и активностите од ПОВ планот 2021-2023,…
0
May 12, 2023
Собранието тековно ствара услови за работењето на овие канцеларии заедно со единиците на локалната самоуправа и во тек е ставање во функција на софтверско решение за поврзување на сите канцеларии и следење на активностите на канцелариите. Секоја комуникација на граѓаните со пратениците е важна, и овој институционален облик на комуникација…
0

НАБАВКА НА КАМЕРИ СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕНОС НА СЕДНИЦИ

Тип: Заложба
НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
May 12, 2023
На интернет страната на Собранието се емитува сигналот од Собранискиот ТВ канал. Салите во Собранието не се опремени со потребната опрема за вршење на интернет пренос од седниците на работните тела за јавноста да следи во реално време седници на работни тела наместо снимки на Собранискиот канал.
0

Отворање на Е-Архива софтверот за пребарување од јавноста

Тип: Заложба
НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
May 12, 2023
Парламентарниот институт во Собранието креираше софтверско решение за Е-архива во 2016 година. Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка. Податоците се кодифицирани почнувајќи од 1986 година со…
0

Изработка на софтверско решение за следење на законодавниот процес од јавноста

Тип: Заложба
НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
May 12, 2023
Текот на законодавната постапка може да се следи преку интернетската страна на Собранието. Пребарувањето не оди според документ (предлог закон), туку по работно тело и потребни се неколку чекори и искуство во пребарувањето за да се најдат информациите.
0

Изработка на нова интернет страница на собранието за подобро информирање на граѓаните

Тип: Заложба
НАП области : Подобрена ИКТ инфраструктура (Отворен парламент)
May 12, 2023
Собранието има своја веб страна, која има податоци за проактивно информирање на јавноста. Од анализите правени и со технолошкиот развој Собранеито смета дека веб страната треба да се надгради да може да биде полесно пребралива, поорганизирана и да нуди повеќе информации за граќаните. Во Програмата за парламентарна поддршка е испланирано…
0

НАБАВКА НА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ПРЕВОД ОД ГОВОР НА ТЕКСТ

Тип: Заложба
НАП области : Учество на граѓани (Отворен парламент)
May 12, 2023
Препознавањето на говор е важно за да се примени во автоматизирањето на транскрипцијата на собраниските седници и седници на комисии, како на македонски така и на албански јазик. Дополнително има можности да се овозможи титлување на живи преноси. Синтеза на говор може да овозможи преточување на законски текстови во аудио…
0


Следна страна