Поднеси го твојот предлог

Во овој дел на порталот имате можност да се вклучите во процесот на ко-креирање на новиот национален акциски план за ОВП и ги доставите вашите предлог заложби.

Поднесувањето на предлози се врши преку електронски формулар.

За користење на формуларот и брза и едноставна достава на Вашите предлог заложби потребно е да сте најавен односно регистриран корисник.

За најава на порталот , притиснете тука

За регистрација на порталот , притиснете тука